Władze koła PZW nr 27 w Klimontowie:

Zarząd koła

Zbigniew Ciepliński - prezes
Andrzej Kaczmarski - wiceprezes do spraw sportu
Zbigniew Gładysz - skarbnik
Stanisław Bryła - sekretarz
Mirosław Grobelski - członek zarządu
Rafał Słowiński - członek zarządu

Komisja Rewizyjna Koła

Jerzy Szczypiński - przewodniczący
Krzysztof Miernowski - zastępca przewodniczącego
Hieronim Pacholczak - sekretarz

Sąd Koleżeński Koła

Ryszard Sieradzki - przewodniczący
Jerzy Paszkiel - zastępca przewodniczącego
Paweł Stąpór - sekretarz

Komisja do spraw sportu i młodzieży

Andrzej Kaczmarski - przewodniczący
Mirosław Grobelski - członek komisji
Paweł Stąpór - członek komisji

Delegaci na Zjazd Okręgowy PZW Tarnobrzeg

Zbigniew Ciepliński
Zbigniew Gładysz
Andrzej Kaczmarski
Mirosław Grobelski- zastępca