Kontakt:

Prezes koła:

Zbigniew Ciepliński
tel. kom. 693-998-861

Skarbnik:

Zbigniew Gładysz
tel. 0-15 866-18-39

e-mail:

e-mail - uwagi techniczne: